Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠ

Organizace a průběh zápisu k  povinné  školní  docházce   

Zápis do 1. tříd proběhne v termínu 19. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 v budově staré školy (Jakubské náměstí č. 106).

Kritéria pro přijímání žáků

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí po odkladu povinné školní docházky:

  • V souladu s ustanovením § 36 zákona  561 / 2004 Sb., budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové obci.

  • Dále děti s trvalým pobytem mimo spádovou obec.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Ve školním roce 2024/25 se budou otvírat dvě paralelní třídy (1. A, 1. B). Kapacita jedné třídy prvního ročníku je 30 žáků.

Podání žádosti

Zápis bude mít dvě části – formální a motivační. K podání žádosti využijte aplikaci Bakaláři – online zápisy, žádost si následně vytisknete a donesete k zápisu. Vyplňte prosím pečlivě veškeré údaje, potvrzení vám přijde na email. S sebou si přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Aplikace je zde (přístupná je od 1. dubna 2024)

Nápověda

Podmínky udělení odkladu školní docházky

K zápisu se musíte dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2024 do 31. května 2024. Stejně jako u zápisu využijte k podání žádosti aplikace Bakaláři. Doporučení si ideálně zajistěte už k zápisu.

Náležitosti odkladu povinné školní docházky:

  • žádost zákonných zástupců

  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

  • doporučení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Žadateli bude aplikací přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k povinné školní docházce bude zveřejněno:

  • na internetových stránkách školy

  • zveřejněním seznamu registračních čísel na dveřích v hlavní budově školy (nová škola)

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění bude do konce dubna 2024.

Dokumenty

Desatero pro rodiče k zápisu