Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace o škole

Informace o škole

Základní škola je úplná, zpravidla se dvěma paralelními třídami v devíti postupných ročnících, a je spádová pro okolní neúplné školy. Dostupnost umožňuje přiměřená hustota autobusových spojů. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 600 žáků, školní družinu s kapacitou 90 žáků a školní jídelnu s kapacitou 710 jídel.

V současné době má Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané k dispozici tři objekty situované v centru města Kostelec na Hané. V nejstarší budově postavené v roce 1909 jsou umístěni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Budova 1. stupně se nachází v bezprostřední blízkosti kostela Sv. Jakuba a tvoří dominantu historické části města. Trojpodlažní stavbu tvoří 11 učeben pro 10 tříd a dvě oddělení školní družiny. Výuka žáků 6. – 9. ročníku probíhá v novém objektu dokončeném v roce 1997. Je sídlem vedení školy a umožňuje bezbariérový přístup do všech prostor. Budova 2. stupně ve vzdálenosti asi 150 m od „staré školy“ je zasazena do svahu a vytváří dominantu novější sídlištní části města. Pětipodlažní pavilon (určený pro 8 kmenových tříd) je doplněn sportovní halou, stravovacím úsekem a bytem školníka. Součástí je i městská knihovna využívaná veřejností i školou. Kromě kmenových tříd jsou v budově umístěny i odborné učebny, dílny, chemická laboratoř, přípravny, cvičná kuchyně, kabinety a audiovizuální sál pro více než 100 dětí.

Od roku 2003 je součástí organizace mateřská škola s kapacitou 120 dětí. Je obsazena ve 4 třídách.

Počet, odborná vzdělanost a aprobovanost učitelů umožňuje naplňovat cíle ŠVP. Vzájemná otevřená komunikace je nedílnou součástí budování vztahů na pracovišti a rozvíjení spolupráce mezi učiteli, vedením, rodiči i veřejností. Práce v týmu tvoří základ při tvorbě projektových dní a společných akcí pro stupně či ročníky.

Celý pedagogický sbor chápe potřebu dalšího vzdělávání. Mezi priority vzdělávacích oblastí patří psychologie, pedagogika, realizace ŠVP, práce s výpočetní a komunikační technikou.

Základní školu navštěvuje asi polovina žáků ze spádových obcí (Bílovice, Lutotín, Lešany, Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Služín, Pěnčín) a dalších míst.

Škola má zkušenost s prací se žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Někteří žáci školy pracují dle individuálního vzdělávacího plánu v běžných hodinách a reedukaci. Talentovaným a nadaným žákům je věnována individuální péče v hodinách a zájmových útvarech, při přípravě na další studium, soutěže a olympiády. Svoje uplatnění nachází i žáci při realizaci celoškolních a třídních projektů.

Projekty jsou již nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a dotvářejí jeho obsah. V přípravě, realizaci, výstupech a evaluaci pedagogové rozvíjejí u žáků klíčové kompetence. Zařazované projekty jsou jednodenní, vícedenní i týdenní, krátkodobé i dlouhodobé. Podporují spolupráci žáků a pedagogů a podílejí se na motivaci žáků.

Zákonní zástupci jsou s výsledky vzdělávání seznamováni prostřednictvím elektronických i klasických žákovských knížek, internetu, na třídních schůzkách (účastní se zákonný zástupce i žák), osobně i telefonicky třídním učitelem, v případě potřeby dalšími vyučujícími. Škola po dohodě umožňuje přítomnost zákonného zástupce v hodině, zvláště na prvním stupni. Při řadě akcí a projektů jsou zákonní zástupci zváni jako účastníci nebo spoluorganizátoři. Velký důraz je kladen na osobní jednání s rodinou žáka.

Škola kostelec