Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace - telefon 588 882 141

Informace

Telefon: +420 588 882 141, +420 733 115 370

+420 770 182 095 (slouží pouze k odhlášení obědů, odhlásit oběd lze den předem do 12.00. Pokud dítě onemocní, mají rodiče možnost si oběd odebrat. Další den je již oběd automaticky odhlášen).

e-mail: materskaskola@skolakostelec.cz

 

Mateřská škola Kostelec na Hané nemá dlouhou historii. Je v provozu od 13. března roku 1981. Na její výstavbě se podílelo mnoho rodičů, kteří neměli možnost umístit své dítě do předškolního zařízení v důsledku malé kapacity původní MŠ, která byla pouze dvoutřídní. Nutnost postavit novou mateřskou školu se projevila především poté, kdy bylo vybudováno v Kostelci na Hané sídliště Sport.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí typ „Velox“. Třídy jsou umístěny ve dvou jednopatrových pavilonech. Spojovací chodbou jsou pavilony spojeny s hospodářskou částí. Provoz školy zajišťuje osm pedagogických pracovníků a tři provozní pracovnice.

V těsné blízkosti naší mateřské školy stojí budova nové ZŠ s přilehlým sportovním areálem, který hojně využíváme k pohybovému vyžití dětí. V rámci spolupráce MŠ a ZŠ navštěvujeme budovu základní školy a účastníme se různých společných akcí.

Mateřská škola je obklopená dostatečně velkou zahradou se čtyřmi pískovišti a poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové aktivity, hry i odpočinek. Charakter města a poloha naší školy (okraj města) nám umožňuje vycházet denně do přírody a pozorovat její proměny.

Děti jsou do tříd děleny podle věku /dvě třídy starších dětí a dvě třídy mladších/. Pro lepší orientaci dětí i rodičů po mateřské škole jsou třídy pojmenovány:  I. třída – Květinky, II. třída – Berušky, III. třída – Motýlci a IV. třída – Koťátka.

Děti z naší mateřské školy chodí pravidelně navštěvovat místní Domov pro seniory s krátkým programem k různým příležitostem (např. Vánoce, Velikonoce, Svátek matek).

Veškeré úsilí pedagogických i provozních zaměstnanců směřuje k vytvoření klidného, spokojeného a šťastného prostředí, ve kterém budeme vychovávat k samostatnosti a zdravému sebevědomí a umožňovat vzdělávání podle možností, zájmu a potřeb jednotlivých dětí. Budeme rozvíjet osobnost dítěte a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. V neposlední řadě je pro nás velmi důležité utváření správných mezilidských vztahů.

Cíle:

  1. Budování bezpečného, harmonického a evokujícího prostředí, vytváření pozitivního radostného klimatu.

  2. Utváření zdravě sebevědomé empatické osobnosti se zájmem o další vzdělávání.

  3. Vybavení mateřské školy potřebami k modernímu vyučování (technika, učební pomůcky, odpovídající nábytek).

  4. Stabilní tým kvalifikovaných spolupracovníků se zájmem o rozšiřování odborných znalostí (pedagogika, informatika), dobrá spolupráce na základě důvěry a otevřenosti.

 

mateřská školka