Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Informace - telefon 588 882 143

Informace

Telefon: +420 588 882 143, +420 775 083 515

e-mail: jidelna@skolakostelec.cz

Výdejní doba v ŠJ:

12:00 – 13:45 hod. – výdej do jídlonosičů – výdej z bočního vchodu – ZVOŇTE

11:45 – 13:45 hod. – výdej obědů žáci a zaměstnanci školy

 1. Na začátku školního roku je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Za dítě ji vyplní zákonný zástupce a předá vedoucí jídelny.

 2. Úhrada stravného:

Výše stravného je stanoveno na základě finančního normativu na nákup potravin podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

V naší školní jídelně se hradí stravné zpětně. Tato forma placení obědů se týká pouze plateb účtem. Znamená to, že se dítě stravuje celý měsíc „ZADARMO“ a po uplynutí měsíce se účtují pouze skutečně projedená (objednaná) jídla.
Příklad: Měsíc září má 22 stravovacích dnů. Dítě však bylo 5 dnů nemocné a mělo odhlášenou stravu. Platba za září bude provedena až v říjnu – bude naúčtované stravné pouze za 17 dnů.

Jídelna si z jejich účtu bere pouze částky za „ČISTÉ OBĚDY“ – již bez odhlášek. Neblokují se Vám peníze jako při zálohovém způsobu, kdy se přeplatky vyúčtovávaly jednou za pololetí nebo za rok. Máte tak větší přehled o odebraných obědech svých dětí.

Co je k zavedení této formy hrazení stravného potřeba?

1. Dát ve své bance „SOUHLAS S INKASEM“ pro ZŠ a MŠ Kostelec na Hané

 1. Na formuláři stanovit limit čerpání:
  a) do 900,- Kč na jednoho strávníka,  u dětí MŠ  1200,- Kč na jedno dítě
  b) do 1800,- Kč na 2 děti
  c) do 2700,- Kč na 3 děti
  Tento limit stanovuje, do jaké částky můžeme z Vašeho účtu odčerpat.
 2. Je třeba nahlásit bance naše bankovní spojení:

  ČSOB, a.s.
  Poštovní spořitelna
  Kostelec na Hané
  Č.účtu: 105 357 014/0300
 3. Je třeba nám nahlásit Vaše číslo účtu a kód banky– na tel. 775 083 515, na mail: jidelna@skolakostelec.cz, nebo osobně
  Inkaso stravného je prováděno k 15. dni v měsíci. Platba je prováděna zpětně (tj. stravné za září bude strženo až 15. října).
 4. Kdo nemá možnost přihlášku ke stravování vytisknout z webových stránek školy, může si ji vyzvednout ve školní jídelně v době od 7 do 14 hodin.

Stravné lze uhradit:

 • formou souhlasu s inkasem – z jakéhokoliv běžného účtu

Stravování v době nemoci: Podle školského zákona č. 561/2004 § 119  zabezpečuje školní jídelna stravu pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době nemoci. Strava je dotována státem, rodiče platí pouze náklady na potraviny. Pokud by si rodiče přáli odebírat obědy pro dítě i v době nemoci, museli by uhradit plnou cenu oběda.

Podle vyhlášky č. 107/2005 § 4 č. 9 je ve školní jídelně možné odebrat oběd pro nemocné dítě pouze 1. den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit.

Dle zákona č. 561/2004, § 35, odst. d) – pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování, může ředitel ZŠ a MŠ, po předchozím upozornění a písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. U žáků ZŠ o zastavení výdeje obědů až do zaplacení dlužné částky.

Ceny stravného (platné od 1. 9. 2022)

Mateřská škola:  3-6 let: celodenní 7 let: celodenní  
Přesnídávka 10,00 Kč 10,00 Kč  
Oběd + pitný režim 21,00 Kč 25,00 Kč  
Svačinka 10,00 Kč 10,00 Kč  
  41,00 Kč 45,00 Kč  
   3-6 let: polodenní 7 let: polodenní  
Přesnídávka 10,00 Kč 10,00 Kč  
Oběd 21,00 Kč 25,00 Kč  
  31,00 Kč 35,00 Kč  
Základní škola: 7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více
Oběd 25,00 Kč 29,00 Kč 33,00 Kč

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšován vždy v pátek. Naleznete ho též na internetových stránkách školy.

Odhlašování obědů

Od 1. září 2019  musí být obědy odhlášeny den předem. U dětí Mateřské školy do 12 hodin (telefon +420 770 182 095) a u žáků Základní školy do 14 hodin (telefon +420 588 882 143, +420 775 083 515). Pokud oběd nebude odhlášen, rodiče si jej mohou ten den odebrat do jídlonosičů.

Podrobnější informace k aplikaci strava.cz

Zaměstnanci

Petra Švédová, Dis. – vedoucí školní jídelny

Alla Vychodilová – zástupce vedoucí školní jídelny

Marie Bohanosová – vedoucí kuchařka

Soňa Veselá – kuchařka

Gabriela Strouhalová – kuchařka

Pavlína Bartáková – kuchařka

Iva Hercíková – kuchařka