Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán, který umožňuje rodičům a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy. Zápisy z rady jsou k dispozici u ředitele školy.

Složení školské rady /k 1. 9. 2021/

Zástupci zákonných zástupců žáků

Mgr. Martin Grepl /předseda školské rady/

Petr Soběslavský

Mgr. Lenka Bräuerová

Zástupci zřizovatele

Mgr. František Horák

JUDr. Zdeňka Reková

Ladislav Hynek

Zástupci pedagogického sboru

Mgr. Hana Hublarová

Mgr. Monika Dofková

Mgr. Alena Řepková

Kontakty

Mgr. Martin Grepl grepl@akgbz.cz

Petr Soběslavský psobeslavsky@semos.cz

Mgr. Lenka Bräuerová L.julinkova@seznam.cz

Kompetence školské rady

Kompetence školské rady stanovují § 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon).

Školská rada mj. schvaluje výroční správu školy, školní řád, pravidla hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích programů, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy, podílí se na koncepci dalšího rozvoje školy a v neposlední řadě může podávat vlastní podněty vedení školy i zřizovateli.

Jejím úkolem naopak není řešit okamžitě provozní a organizační problémy školy. Podle zákona se má scházet minimálně dvakrát do roka.

Dokumenty

Jednací řád

Volební řád